Úvod / Nový život Gisi F.

Dokumentárny film Rabínka - prvý film o Gisi Fleischmannovej

K2 Production a Rozhlas a televízia Slovenska 2012
Scenár a réžia Anna Grusková, producentka Ivica Barabášová

Prvý film o Gisi Fleischmannovej ponúka množstvo objavov zo slovenských, izraelských a amerických archívov, rozhovory s historikmi, svedectvá pamätníkov od Melbourne cez Izrael až po Bratislavu a scény z italského divadla Reon v Bologni, ktoré naštudovalo rovnomennú súčasnú divadelnú hru Rabínka.
Jednou z najdôležitejších tém, ktoré sa prestupujú celý film, je koncepcia hrdinstva Gisi Fleischmannovej. Je nepochybné, že prejavila veľkú občiansku statočnosť, keď v rozhodujúcej miere pomohla svojej komunite na Slovensku i v zahraničí. Na druhej strane jej aktivizmus výrazne ovplyvnil jej rodinný život. Film predstavuje hrdinstvo Gisi Fleischmannovej vo všetkých jeho rozmeroch.

Film Rabínka bol aj súčasťou vzdelávacieho projektu, ktorý viedlo Dokumentačné stredisko holokaustu a K2 Production s podporou programu Európa pre občanov. Cieľom projektu bolo vytvoriť podujatia, ktoré spojili umelecké a vzdelávacie ambície, zameriavali sa predovšetkým na mladšiu generáciu a študentov, ako aj na širokú verejnosť na celom Slovensku. Výstava a premietania filmu Woman Rabbi boli určené na prezentovanie mimoriadneho osudu vzácnej a statočnej ženy dôstojným a atraktívnym spôsobom. Film stal súčasťou vzdelávacích aktivít stredných škôl v Bratislave, Martine, Žiline, Košiciach, Nitre, Piešťanoch, Banskej Bystrici a Zvolene. Po projekcii diskutovali rôzni odborníci z oblasti histórie slovenského štátu, židovskej identity a kultúry zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska, Poľska a Izraela.

„Film otvára množstvo otázok smerom do súčasnosti. Pokúša sa zachytiť aj rozporuplnosť jedného ľudského života.“

Súhlasím s tým, že táto stránka používa cookies.