Úvod / Nový život Gisi F.

Divadelná a rozhlasová hra Rabínka

Pod názvom Rabínka vznikli postupne tri verzie divadelnej hry, rozhlasová trilógia aj dokumentárny film. Všetky do určitej miery vychádzajú z pôvodnej divadelnej hry Anny Gruskovej, ale autorka ich ďalej rozpracováva, obohacuje o nové motívy a dokumenty. Všetky tieto verzie boli realizované v rôznych médiách na Slovensku a v zahraničí.

Na začiatku bola divadelná hra Anny Gruskovej Rabínka o bratislavskej židovskej aktivistke Gisi Fleischmannovej, ktorá získala 2. cenu v súťaži Dráma 2006 a vyšla v rovnomennom zborníku v Divadelnom ústave. Prvý krát ju inscenovalo talianske divadlo Reon v Bologni v roku 2010. Krátko nato vznikla trojdielna rozhlasová dokudráma Rabínka, obohatená už o ďalší dokumentárny materiál z Izraela a zo Slovenska. A napokon Anna Grusková napísala obsiahlu divadelnú verziu pre Slovenské národné divadlo (vyšla v časopise Glosolália 3/2013). Režisérka Viktorie Čermáková ju spolu s dramaturgom Matejom Samcom transformovali do podoby, ktorá sa hrala v SND v roku 2012-13.

Teatro Reon Bologna

Svetová premiéra divadelnej hry Anny Gruskovej Rabínka  sa uskutočnila 24. marca 2010 v Boloni v Divadle Reon v réžii Fulvia Iannea. Hlavnú postavu stvárnila Anna Amadori (na fotografii v popredí). Scény z tejto inscenácie boli použité v rovnomennom filme Anny Gruskovej Rabínka.

Slovenské národné divadlo

"Autorka hry Anna Grusková Gisi Fleischmannovú vôbec neheroizuje, naznačí aj jej tienisté stránky a pripomenie, že veľké idey si vyžadujú aj veľké obete."

Hlavnú postavu stvárnili Ingrid Timková (na fotografii) a Halka Třešňáková.

 

Krátky dokument o inscenácii a jej tvorcoch

https://www.youtube.com/watch?v=mtQpvyXTOZc

Rozhlasovú trilógiu Rabínka Anny Gruskovej inicioval a odvysielal Slovenský rozhlas v septembri 2008. Reprezentovala Slovensko na medzinárodnej súťaži Prix Europa v Berlíne a bola odvysielaná aj Českým rozhlasom „Vltava“ v novembri 2008.

www.sme.sk/c/4113026/gizi-fleischmannova-nie-je-hrdinka-bez-bazne-a-hany.html
mluveny.panacek.com/rozhlasove-hry/12692-osudy-na-slovensku-rabinka-13-2008.html
host.divadlo.cz/art/clanek-tisk.asp


Premiéra rozhlasovej verzie divadelnej hry Rabínka v Taliansku bola vysielaná 22. a 26. januára 2010 v Radio Citta del Capo v Bologni v réžii Fulvia Iannea.

www.radiocittadelcapo.it/archives/dramophone-a-humus-42031/
esrsi.rtvs.sk/clanky/personalidades/17743/la-turbulenta-vida-de-gisi-fleischmann

Súhlasím s tým, že táto stránka používa cookies.