Úvod / Život Gisi F.

Willy a veľký plán – Európsky plán

“Veľká tragika dnešnej doby spočíva aj v tom, že nás naši nepriatelia nútia, aby sme išli cestami, ktoré sú v rozpore s našim najlepším presvedčením.“

Hybnou silou ilegálnej práce Pracovnej skupiny bolo zúfalstvo nad situáciou deportovaných Židov, o ktorej bola Gisi Fleischmannová a jej skupina informovaná prostredníctvom utečencov a písomných správ z Poľska. Na jeseň roku 1942 sa nazdávali, že sa im pomocou úplatkov a osobných kontaktov podarilo zastaviť deportácie. Posilnení týmto klamlivým víťazstvom začali uvažovať o ďalších možnostiach pomoci židovskej komunite.Európsky plán, podľa Gisi tzv. Veľký plán, bol záchranný plán na výmenu európskych Židov za peniaze. Vznikol v Pracovnej skupine na Slovensku, neobvyklom spojenectve medzi sionistami a ultraortodoxnými Židmi na čele so sionistkou a ženou, Gisi Fleischmann, na návrh rabína Michael Weissmandla, bratranca Fleischmannovej. Bola to veľmi pravdepodobne jediná Európska skupina na záchranu židovstva v Európe, ktorá nechcela zachrániť len svoje spoločenstvo, ale pracovala v európskom rozmere. Plán podporila a do veľkej miery realizovala Gisi Fleischmannová.

„Počiatočný úplatok v sume medzi 20 000 a 55 000 dolármi bol prijatý. (...) Pracovná skupina verila, že úplatok spôsobil zastavenie deportácií a že väčšie sumy by skutočne ušetrili väčší počet Židov.“

Dokumenty

„Predvčerom ma pozvali k súčasnému šéfovi Bagoly, veľmi milý, ochotný, kultivovaný muž. Pre Vašu informáciu, v rámci našej práce sa nám podarilo získať jeho priateľstvo a sme mu za mnohé zaviazaní... “ (pravdepodobne Wisliceny)

Z listu bez adresáta (Joel Brand?), 30.9.1942

Čítať ďalej

„Čo sa týka veľkého plánu, Willy odcestoval do svojho hlavného mesta, aby celú vec ešte raz prerokoval so svojím šéfom; odpoveď však môže v najlepšom prípade priniesť o dva alebo tri týždne. Aj naďalej prejavoval o vec nesmierny záujem a sľúbil, že urobí, čo je možné. Bol to však osud, že na jednej strane v posledných mesiacoch neklapala kuriérna...

Čítať ďalej

„Od začiatku vysídľovacej akcie Židov na Slovensku v marci 1942 opustilo Slovensko riadnym transportom 59 000 Židov. Popri tom sa zároveň so začiatkom vysídľovacej akcie spustila medzi Židmi utečenecká vlna do Maďarska. Počet Židov, ktorí ušli do Maďarska sa pohybuje asi medzi 7 – 8 000. Od posledného sčítania Židov v decembri 1940 sa prirodzený...

Čítať ďalej

Súhlasím s tým, že táto stránka používa cookies.