Úvod / Život Gisi F.

Ochrániť pred tým najhorším...

Pracovné tábory na Slovensku

Jedným z propagandistických výmyslov vedúcich osobností Slovenskej republiky bol názor, že Židia nepracujú a parazitujú na Slovákoch. Pracovné tábory, najväčšie boli v Seredi, Novákoch a Vyhniach, začala zakladať Ústredňa Židov ako vzorové ukážky prínosu Židov pre slovenské hospodárstvo. Hybnou silou koncepcie a vybavenia táborov bol architekt Andrej Steiner, člen Pracovnej skupiny, ktorú viedla Gisi Fleischmannová. Celkom chudobnení Židia bez možnosti zarobiť si na základné živobytie ich prijali ako možnosť dočasnej záchrany pred deportáciami do Poľska. Vládol v nich prísny režim a úsilie dokázať vládnucim miestam užitočnosť Židov. Za lacný peniaz sa tak najmä štátne inštitúcie dostávali ku kvalitným výrobkom stolárskych, krajčírskych, kožedelných, kartonážnych a iných dielní. Minister Šaňo Mach, ktorý po ukončení prvej vlny deportácií na jeseň roku 1942 neustále hozil ich obnovením, tak získal za symbolickú sumu alebo zadarmo nábytok do svojho bytu práve z tábora v Seredi. Údajne to bol úplatok za to, že pustili Gisi Fleischmannovú z väzenia. Pracovné tábory boli pre Gisi Fleischmannovú dôležitou súčasťou jej agendy – získavala peniaze na ich vybavenie a udržiavanie.

Dokumenty

„Veľavážený pán Mayer!

Srdečná vďaka za Váš list zo 16.7. t.r.; teším sa, že o Vás po dlhom čase počujem a chcem iba dúfať, že sa v každom ohľade cítite dobre. Všetko pekné a dobré do budúcnosti!

Z priloženého listu vidíte, ako sa tu medzitým vyvíjala situácia a že my sme teraz práve dosiahli takpovediac kulminačný bod. Som pevne presvedčená, že...

Čítať ďalej

„Máme prísľub zástupcu vlády, že zväčšia pracovné tábory až pre 5 tisíc. Ani tu nemôžem našich priateľov na druhej strane hraníc ušetriť od výčitiek, lebo keď sú teraz odosielaní väzni, budú medzi nimi práve takí priatelia, ktorí prichádzajú do úvahy pre tábory. Keby sme už mali Vaše kladné stanovisko a mohli ho predložiť vláde, mohli by sme veľkú...

Čítať ďalej

„Veľavážený pán Mayer!

Príslušné úrady ma oficiálne oprávnili na to, aby som viedla zahraničnú prácu, čo sa vzťahuje predovšetkým na pracovné tábory v Seredi, Novákoch a vo Vyhniach.

Situácia v táboroch samotných je veľmi uspokojivá. Ide o asi 2000 ľudí a okrem detí a niekoľkých starých ľudí sú všetci zamestnaní denne plných 8-9 hodín v dielňach,...

Čítať ďalej

Súhlasím s tým, že táto stránka používa cookies.