Úvod / Život Gisi F.

Dokumenty

„V jednej chvíli sme mali pocit, že sme za vodou a že slovenské deportácie sú úplne zastavené a žiadne nebezpečenstvo deportácií už nehrozí. Ale nebolo to vôbec isté a v tomto čase Weissmandel prišel s fantastickou ideou že tak, ako sme pracovali pre záchranu slovenských Židov, prečo by sme nemali teraz začať vytvárať takzvaný Európsky plán a nepokúsili sa urobiť prvé kroky, aby sme zistili, či by Nemci nechceli spraviť oveľa väčšiu záchrannú akciu, ktorú nazval Európsky plán. Niektorí z členov, keď to prvýkrát počuli, samozrejme povedali, že je to fantázia a nami absolútne nerealizovateľné a povedali, aby sme sa tým vôbec nezaoberali, a bola to Gisi Fleischmannová a ja, možno pre svoj mladícky entuziasmus, som povedal, že by som to rád skúsil, tak aby sme to skúsili, prečo nie, je to nádherná myšlienka... A Gisi Fleischmannová bola druhá v skupine, kto povedal, že by sa o to veľmi rada pokúsila a nech sa do toho pustíme.“

Andrej Steiner, člen Pracovnej skupiny v rozhovore s Ješajahu Jelinkom, Atlanta 1967

Súhlasím s tým, že táto stránka používa cookies.