Úvod / Život Gisi F.

Dokumenty

„Aby mi skôr uverili, na jednom zo stretnutí som povedal Wislicenymu, že by som mu rád predstavil osobu, ktorá skutočne reprezentuje všetko to takzvané svetové židovstvo a American Joint. Povedal som mu, že to je Gisi Fleischmannová a že by som bol rád, keby aj jej dal povolenie, aby mohla prísť a tak mohol hovoriť s osobou, ktorá skutočne reprezentuje to všetko, čo ja iba citujem a ja mu iba odovzdávam myšlienky niekoho iného. On nič nenamietal a povedal mi: Áno, priveďte ju. Tak som ju predstavil, aj ona si s ním rýchlo porozumela a ich rozhovory boli tiež veľmi úprimné a myslím, že tiež ich považovala sa úspešné.“

Andrej Steiner v rozhovore s Ješajahu Jelinkom, Atlanta 1967

Súhlasím s tým, že táto stránka používa cookies.