Úvod / Život Gisi F.

Dokumenty

„Milý Rezső, dohodli sme sa, že za účelom nadobudnutia imunity zostavím zoznam s maximálne 15 menami. Ak zoznam bude zostavený, mám vám to telegraficky oznámiť, keďže Max sa skontaktuje s vedúcim činiteľom tunajších židovských záležitostí, že títo ľudia sú z hospodárskeho hľadiska v súčasnosti nepostrádateľní. Zoznam už zajtra zostavím, vyhlasujem však, že keď imunitu dostanú iba na takom základe, ako my štyria, tak je veľmi ťažké operovať s touto vecou uprostred takej akcie, keď bez akéhokoľvek systému všetkých pozbierajú a na nikoho slovo nedajú. Každý deň dochádza k prechmatom a z machnoty (tábor) zatiaľ nikto nevyšiel. Preto je bezpodmienečne potrebné, aby každý dostal pre seba i svoju rodinu písomnú legitimáciu, lebo od nikoho nemožno očakávať, aby spáchal samovraždu. (...) Je však isté, že ak sa akcia začne, každý sa bude cítiť bezbranný voči nezodpovedným a divým živlom. Strach nepoznám, ale poznám tunajšiu situáciu a ovzdušie.

Bolo by nesmierne dôležité, aby tí nešťastníci, ktorí sú už v machanoth (tábore)) /viac ako 3000 osôb/ dostali nejakú pomoc, lebo sa tam dostali takmer nahí.

Milý Rezső! Bolo by nesmierne dôležité, keby ste ma čo najskôr navštívili, lebo tomu snáď najhoršiemu sa môžeme vyhnúť len spoločnými silami. – Každopádne čakám vašu správu čo najrýchlejšou cestou. (...) Ako podpis striedavo používajte mená: Rezső, Otto a Hanzi.

Šalom!“

Súhlasím s tým, že táto stránka používa cookies.