Úvod / Život Gisi F.

Dokumenty

„Tajomstvo úspešného vývoja veľkého hnutia je v jeho organizácii. Každé hnutie svetové, nech je jeho program hocijaký, musí sa opierať o bezvadne a pečlivo pracujúcu organizáciu, aby si zaistilo úspech. /…/ V osobitnom prípade WIZO, ktorá je hnutím svetovým a duševným rámcom vyše 100 000 židovských žien, ide predovšetkým o organizáciu, ktorej vzrast a vývojové možnosti spočívajú na mohutnosti jej zložiek a tieto zas čerpajú sily z ideálu, ktorý ju napĺňa. Cionistický program, preporodenie židovského národa v jeho domovine a špecifická účasť WIZO na poli ženskej práce v Erecu a za Erec, sú samy o sebe takou oduševňujúcou a povzbudzujúcou pohnútkou pre jestvovanie našej ustanovizne, že ľahko pochopíme vzrastajúcu vnútornú spojitosť židovských žien s ich organizáciou… najmä v dobe, keď význam Palestiny pre budúcnosť židovského národa je čoraz zrejmejší.

Sily však treba zorganizovať, lebo bez organizácie ostanú všetky tie ženy a dievčence, ktoré sa usilujeme získať, so všetkými svojimi sympatiami iba roztrúsenými atómami, bez účelu a smeru. Shromažďujeme tieto roztrúsené atómy v živú silu.”

Haderech, č.8, 22.2.1940, s.8

Súhlasím s tým, že táto stránka používa cookies.