Úvod / Život Gisi F.

Dokumenty

˶Cestovala som ako vedúca WIZO, delegátka Hicemu a dôverníčka Lord Mayor Fondu. Vyhľadala som ústredne týchto inštitúcií v Londýne a v Paríži a ich popredné osobnosti. Exekutiva WIZO mala schôdzu, na ktorej boli prejednané problémy Židov na samostatnom Slovensku, keďže zmenou politických pomerov bolo treba reorganizovať našu prácu na novej základni.

Žiadala som o zvýšenú kvótu pre inštitúcie WIZO, moje nároky boli zásadne rešpektované, počet certifikátov je ešte neznámy, keďže není o tom ešte rozhodnuté.

S cionistickou organizáciou vyjednávala som s spolu s dr. Neumannom o alija mládeže. Doposiaľ nebolo vôbec alijot mládeže na Slovensku, až teraz prvý krát bude pridelený určitý počet certifikátov I pre Slovensko.”

Židovské noviny č.23, 1939

Súhlasím s tým, že táto stránka používa cookies.